Prace Piotra Pasiewicza na wystawie "Po widok"

Prace Piotra Pasiewicza na wystawie "Po widok"

Poza STALOWĄ

24 listopada 2018 - 20 grudnia 2018

"Po widok" - wystawa prac Piotra Pasiewicza

Poleć znajomemu

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Na listopadowej wystawie w ms44, będzie można zobaczyć bogatą dokumentację fotograficzną obrazującą performatywne działania Piotra Pasiewicza, w przestrzeniach post-industrialnych, a także w dawnych obiektach użyteczności publicznej i mieszkaniowej. Czyli w zdegradowanych pustostanach. Na potrzeby projektu, w przestrzeni galerii zostanie odtworzona zona „przestrzeni zdegradowanej” w której Pasiewicz wykona działanie performatywne, in situ, będące powtórzeniem gestu z dotychczasowych akcji w przestrzeniach miejskich. Stwarzając tym samym, instalację jako dominujący element wystawy. Uzupełnieniem dokumentacji i samego procesu performance, to przedstawienie ponad dwudziestu prac graficznych Piotra Pasiewicza (wlęsłodruków), uzupełniających całość merytorycznie i wyjaśniających genezę używanego graficznego tagu i jego multiplikacji. Wystawa w ms44, ma znamiona przekroju poprzez dotychczasową działalność twórczą artysty, jednak z uwypukleniem prac, powstających podczas otwartego procesu performatywnego w przestrzeniach miejskich.

 

W „Teorii widzenia”Władysława Strzemińskiego, który kreował postać aktywnego odbiorcy, a widzenia nie rozpatrywał w kategoriach biologicznych, lecz jako skomplikowany proces myślowy. Pasiewicz odnalazł zasadę swoich działań performatywnych, polegającą na analizie i zmianie znaczenia miejsca, tożsamego z jego działaniami. Sam proces kreacji (twórcy), i narracji realizowany w obszarze sztuk wizualnych stał się sublimacją globalnych procesów społecznych i kulturowych wykraczających często poza obszar działania in situ.

Sięgając poprzez zdegradowaną skórę rzeczywistości, jak na druga stronę lustra, artysta przeprowadza dekonstrukcję umownej komplementarności sensu miejsca, w którym realizuje swój projekt. Dzięki takiej transgresji, sztuka staje się dla niego doświadczaniem rzeczywistości. Ale nie jednostkowym doznaniem, lecz płynnym procesem prowadzącym do baumanowskich niedokonanych znaczeń. Ponieważ prawdziwym bohaterem działań Piotra Pasiewicza jest stan zagrożenia rozumiany jako współczesna epifania rzeczywistości. Taka kreacja, otwiera przestrzeń w każdym jej znaczeniu, na dialog i eschatologiczną narrację, umożliwiając ponowną celebrację codzienności. Lub przeciwnie, wywołuje niezgodę na prymat aksjologii i akceptację wspomnianych już niedokonanych znaczeń jako źródła procesu twórczego. To otwarta przestrzeń znaczeń, zarówno w rozumieniu fizycznym jak i intelektualnym. Zgodna w swojej istocie poznawczej, z tym co twierdził Strzemiński, że „istnieje nie tylko bierny, fizjologiczny odbiór doznań wzrokowych, lecz obok niego czynna, poznawcza, praca naszego intelektu”.

Strzemiński , zakładał również „historyczne narastanie świadomości wzrokowej”, wnioskując że „o widzeniu rzeczywistości decyduje nie biologiczny odbiór doznań wzrokowych, lecz współpraca widzenia i myśli – historycznie uwarunkowany rozwój świadomości widzenia”. I właśnie ta świadomość narastającego procesu jest wspólnym mianownikiem prezentowanych na wystawie, działań Pasiewicza.  Procesu rozumianego zarówno jako dekonstrukcja pierwotnego znaczenia, sensu miejsca, działania artysty. Ale także akceptacji konsekwencji udziału w tym procesie. Wiążącą się z niemożliwością zamknięcia czy zakończenia aktu twórczego i poddania go w konsekwencji procesom, które są niezwiązane z pierwotną ideą twórczą. Tak jak pisała o tym prof. dr hab. Anna Jamroziakowa. Być może, jest to jedna z możliwych postaw, współczesnej awangardy (o ile taka jest jeszcze możliwa), będącą alternatywą i zarazem wyzwaniem dla wygodnego modus vivendi sztuk wizualnych, coraz chętniej wiązanych ze światem pop-kultury.

 
Kurator ms44 | Andrzej Pawełczyk

 

Otwarcie wystawy, 24 listopada 2018r. o godzinie 18.00. W Galerii Sztuki Współczesnej ms44, przy ulicy Armii Krajowej 13 w Świnoujściu. Wystawa trwa od 24 listopada do 20 grudnia 2018 roku.

 

PIOTR PASIEWICZ

Urodzony w 1979 roku w Łodzi. Absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie w 2013 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Malarstwa I (Otwarta Księga) u prof. Andrzeja M. Bartczaka. W swojej twórczości wykorzystuje różne media, tj. grafikę warsztatową, malarstwo, rysunek, performance, wideo-art.  W 2011 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2013 został finalistą 12. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Mieszka i pracuje w Łodzi