Galeria Stalowa : Aktualności

Aktualności

GALERIA STALOWA NA KONFERENCJI SUKCES SZTUKI

Konferencja SUKCES SZTUKI to odpowiedź na zmiany jakie zachodzą na rynku sztuki w ciągu ostatnich lat. Będzie służyć budowaniu i rozwijaniu w Polsce profesjonalnego artystycznego kunsztu.

 

Ostatnie lata to czas dużych zmian na rynku sztuki, która z roku na rok rośnie w siłę. Dowodem na to są badania przeprowadzone przez KPMG w 2016 roku, z których wynika, że wśród osób o wyższych dochodach (ponad 20 tys. zł brutto) 18% inwestuje w dzieła sztuki, 36 % planuje taką inwestycję w najbliższej przyszłości. Rynek dzieł sztuki w Polsce prezentuje się zatem wyjątkowo obiecująco, sukces sztuki stał się faktem.

 

Konferencja stanie się więc przestrzenią medialną dla kapitału artystycznego oraz inwestycji finansowych, miejscem synergii sztuki i pieniądza, która wzmacnia siłę obecności kultury, a jednocześnie buduje pozycję i prestiż inwestorów. Miejscem spotkań twórców sztuki i ich odbiorców czyli artystów, marszandów, kolekcjonerów, krytyków sztuki, inwestorów, galerii, domów aukcyjnych, sponsorów oraz przedstawicieli świata finansów i bankowości. Obszarem do polemiki środowisk rożnych uczestników rynku sztuki o tym, jak prawdziwa sztuka prowadzi do sukcesu a także o tym, że wiele sukcesów może prowadzić do prawdziwej sztuki.

 

Organizatorem konferencji jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich. Konferencja SUKCES SZTUKI zainicjowana została przez środowisko artystyczne – którego reprezentantem jest działający w Polsce Józef Krzysztof Oraczewski.

 

„Projekt skierowany na wyzwolenie energii płynącej z profesjonalnego połączenia twórczości artystycznej z biznesową. Sztuka nie jest rozrzutnym zbytkiem, może jak najbardziej pełnić rolę dobrej inwestycji prowadzącej do wielkiego i przeliczalnego sukcesu” – wypowiedź Józefa Krzysztofa Oraczewskiego.

 

Od kilku miesięcy nad przygotowaniem konferencji pracuje zespół pięciu osób tworzących Radę Programową: Andrzej Wolski (CPB), Olga Kripiec (CPB) oraz znawcy i twórcy sztuki: Jerzy Cichowicz, Artur Krajewski i Józef Krzysztof Oraczewski.

 

Poczas konferencji wystąpi Marcin Kowalik, artysta współpracujący z Galerią STALOWA, Adiunkt Akademii Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Krakowie. Opowie on o funkcji sztuki w projektach CSR. Natomiast Krzysztof Fabijański, właściciel Galerii STALOWA weźmie udział w debacie na temat roli partnerów merytorycznych w budowie kolekcji korporacyjnych oraz prywatnych. 

 

Konferencja odbędzie się 23 marca 2017 r., w Warszawie, Klub Bankowca, ul. Smolna 6

 

Więcej>> 

archiwum >