Galeria Stalowa : Program

Przeszłe wydarzenie

Młoda Grafika

wernisaż

Młoda Grafika

25 marca 2015
18:00

Dwie galerie: STALOWA w Warszawie i MIEJSKA we Wrocławiu, na co dzień promujące przede wszystkim młode malarstwo, podjęło się zadania, które w pierwszej chwili wydaje się dość karkołomne, bo odnoszące się do mało popularnej dziedziny sztuki. No bo która z galerii w kraju, w większości – pewnie słusznie – promujących malarstwo, niekoniecznie młode, lub fotografię albo nowe media: video, instalacje, performance, wzięłaby na swoje barki promocję – staromodnej, zdawałoby się – grafiki warsztatowej. Owszem, jest kilka specjalistycznych miejsc, od lat prezentujących grafikę, jak np. Galeria Grafiki i Plakatu na Hożej w Warszawie, a we Wrocławiu Dom Miedziorytnika. Tam grafiki można oglądać i kupować na stałe, nieczęsto jednak organizują one czasowe wystawy przeglądowe, wychodząc, jak można sądzić, z przekonania, że grafika wymaga intymnego, uważnego odbioru, jako że zwykle to dzieła małoformatowe, pełne szczegółów, które docenić można przy bardzo bliskim oglądzie.

 

Jednak najmłodsi graficy podchodzą inaczej do swojego medium. Upominają się o prawo do bezpośredniego, bliższego malarstwu, fotografii czy plakatowi odbioru swoich dzieł. Przede wszystkim zrywają z małymi formatami. Na wystawie w STALOWEJ dominują grafiki o wymiarach dużych i średnich obrazów. Są wykonane w tradycyjnych technikach, ale często są też świadectwem podejmowanych przez młodych artystów poszukiwań własnych technik i łączenia tradycyjnych. Jednym z najciekawszych przykładów takich poszukiwań są przestrzenne (3D) dużoformatowe prace Michała Kochańskiego.

 

Wystawa MŁODA GRAFIKA gromadzi prace sześciorga twórców:
Iwony Cur (Warszawa),
Agaty Gertchen (Wrocław),
Piotra Jędruszczaka (Warszawa),
Michała Kochańskiego (Warszawa),
Marty Kubiak (Wrocław),
Aleksandry Prusinowskiej (Gdańsk).

 

Po prezentacji w Galerii STALOWA, wystawa MŁODA GRAFIKA zostanie pokazana w Galerii Miejskiej we Wrocławiu, planowane są również pokazy zagraniczne.

 

Za ważne uzupełnienie projektu należy uznać przygotowanie i wydanie unikatowej teki z grafikami sześciorga uczestników (po 3 odbitki każdego z artystów). To ukłon w stronę kolekcjonerów: zarówno tych, którzy zbierają grafiki od lat, ale może niekoniecznie znają dokonania najmłodszych artystów, ale także tych, którzy zapragnęliby rozpocząć zbieranie grafik właśnie najmłodszych twórców. Teka w nakładzie docelowym 30 egzemplarzy w bardzo przystępnej cenie.
Można mówić o pewnego rodzaju modzie na zbieranie obrazów młodych polskich malarzy, teraz przyszła kolej na młodych grafików! Są równie oryginalni, świeży i nierzadko porywający.

 

Zarówno Galeria STALOWA, jak i Galeria MIEJSKA we Wrocławiu zamierzają powtarzać wystawy MŁODA GRAFIKA co dwa lata, a także organizować wystawy zagraniczne polskich twórców. To wyraz naszego uznania i wiary w wartość tego nowego zjawiska – młodej grafiki polskiej.

 

Kuratorzy wystawy: Krzysztof Stanisławski (Galeria STALOWA), Mirosław Jasiński (Galeria Miejska we Wrocławiu).

 

Wystawa trwa: 25 marca - 22 kwietnia 2015 r.