POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje prawne

Galeria Sztuki STALOWA szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach strony www.stalowa.art.pl, sklepu internetowego www.sklep.stalowa.art.pl i portalu aukcyjnego www.aukcje.stalowa.art.pl oraz w jaki sposób dbamy o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisów w domenie
www.stalowa.art.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w bazie serwisów www.stalowa.art.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne do założenia konta Klienta i korzystania ze wszystkich funkcjonalności serwisów w domenie www.stalowa.art.pl. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Galerię Sztuki STALOWA wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi, na przykład dostawy zamówień.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

  • P.W. Solo Krzystof Fabijański
  • Mełgiewska 74
  • 20-950 Lublin
  • NIP 712-005-03-00

oraz prowadzona przez w/w firmę Galeria Sztuki STALOWA z siedzibą przy ul. Stalowej 26 w Warszawie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Galerię Sztuki STALOWA za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników serwisów w domenie www.stalowa.art.pl.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Galerii Sztuki STALOWA poprzez panel Moje Konto (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość użytkownika, polegającej na podaniu hasła). Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, równoznaczne z usunięciem profilu Klienta, wymaga przesłania maila z prośbą o wyrejestrowanie z bazy danych Galerii.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek serwisów w domenie www.stalowa.art.pl dane osobowe użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w myśl art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników serwisów w domenie www.stalowa.art.pl osobom trzecim.

Przetwarzanie innych danych użytkowników serwisów w domenie www.stalowa.art.pl

W serwisach w domenie www.stalowa.art.pl zbieramy także informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami, prowadzeniem aukcji internetowych czy tworzeniem anonimowych statystyk odwiedzin.

Ochrona transmisji

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

Pliki Cookie

Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie usług oferowanych w ramach serwisów w domenie www.stalowa.art.pl, wykorzystywane są tzw. cookie – pliki zapisywane na dysku użytkownika. Umożliwiają one jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu, a także gromadzenie informacji o tym w jaki sposób korzystał z danego serwisu m.in. jakie kategorie odwiedził, jakie materiały obejrzał, w jaki sposób do nich dotarł. Zbieranie tych informacji umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty naszych serwisów do potrzeb użytkowników. Dane pozyskane przy pomocy plików cookies w serwisach Galerii w szczególności wykorzystujemy do:

  • 1. obsługi rejestracji użytkownika - pozwalają na poprawne jego rozpoznawanie po zakończeniu procesu autoryzacji;
  • 2. prowadzenia aukcji internetowych.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Warto jednak pamiętać, że to właśnie pliki cookie odpowiadają za zapamiętanie ustawień użytkownika ramach serwisów Galerii.

Inne strony internetowe

Na stronach naszych serwisów prezentujemy również linki do stron zewnętrznych. Za ochronę danych osobowych w serwisach zewnętrznych oraz publikowane tam treści odpowiadają wyłącznie podmioty prowadzące te strony.

Gwarancje bezpieczeństwa

Galeria Sztuki STALOWA gwarantuje należytą ochronę danych osobowych użytkowników, przechowywanych w bazie danych serwisów w domenie www.stalowa.art.pl. Stosowane zabezpieczenia - zgodne z wysokim standardem technologicznym oraz aktualnym ustawodawstwem dotyczącym ich ochrony - zapewniają pełne bezpieczeństwo wszystkich informacji dotyczących danych osobowych użytkowników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Galerii Sztuki STALOWA po numerem + 48 22 380 3443.